Szétszakadt Magyarország - előzetes


A Szétszakadt Magyarország című, a Lakiteleki Filmszemle zsürije által hiánypótlónak mondott dokumentumfilm azokra az állambiztonsági játszmákra enged derítőfényt, melyek a rendszerváltás hajnalán, a III-as csoportfőnökség műhelyeiből indultak ki, és amely játszmák célja - ma már bizonyíthatóan - az volt, hogy a formálódó rendszerváltó mozgalmak, erők, pártok közé éket verve, közeledésüket és összefogásukat minden lehetséges módon gátolva a kommunista hatalom számára vindikálja azt a szerepet, hogy maga a demokratikus átmenet is az ő forgatókönyveik szerint mehessen végbe, illetve rejtve maradhasson mindaz, aminek rejtve kellett maradnia, valamint megfelelő zsarolási alapot is biztosítsanak a módszerrel a már demokratikus keretek között működő politikai erők, politikusok ellen az elkövetkezendő évtizedekre.
Ennek a bomlasztó tevékenységnek egyik komoly következménye az lett, hogy mindenki összeveszett mindenkivel, a diktatúrával szemben állók közt csírájában már meglévő törésvonalak pedig elmélyültek, az árkok mélyre ásódtak, melyből tulajdonképpen a mai napig tartó csatározások, az oldalak kibékíthetetlen ellentéte is fakad.
A filmben megszólalnak egykori - és még ma is aktív rendszerváltó politikusok az árok mindkét oldaláról, egykori titkos megbízott mesél magáról a módszerről, egykori kémelhárító tiszt tár fel a néző számára fontos összefüggéseket, szamizdatosok mesélik el, hogyan gátolták pártalapítási törekvéseiket, illetve az utca embere is megszólal: vajon mennyire volt érzékelhető az árok mélye, mélyítése, és vajon mennyire érezhető az a mai napig is.
Vajon van-e még esélye a mai magyar társadalomnak, hogy megpróbáljon leszámolni ezekkel a kibékíthetetlennek tűnő ellentétekkel? Ezt a fontos kérdést is nekünk szegezi a Lakiteleki Népfőiskola filmszemléjén különdíjjal jutalmazott dokumentumfilm.
A válasz és a megoldás talán mindannyiunkon múlik, ehhez azonban nem árthat tisztában lenni a történet kezdetével.

Szétszakadt Magyarország - előzetes