Filmes díjat nyertünk!

Az NMHH Médiatanácsának 250 ezer forintos különdíját a Planet Film Studio gyártásában, Huth Gergely rendezésével készült Szétszakadt Magyarország című tényfeltáró dokumentumfilmünknek ítélte oda a szakmai zsüri a Lakitelek Népfőiskolán tartott filmszemlén.Az NMHH Médiatanácsának 250 ezer forintos különdíját a Planet Film Studio gyártásában, Huth Gergely rendezésével készült Szétszakadt Magyarország című tényfeltáró dokumentumfilmünknek ítélte oda a szakmai zsüri a Lakitelek Népfőiskolán tartott filmszemlén.
 
A Szétszakadt Magyarország című dokumentumfilm azokra az állambiztonsági játszmákra enged derítőfényt, melyek a rendszerváltás hajnalán, a III-as csoportfőnökség árnyékos műhelyeiből indultak ki, és amely játszmák célja - ma már bizonyíthatóan - az volt, hogy a formálódó rendszerváltó mozgalmak, erők közé éket verve, közeledésüket és összefogásukat minden lehetséges módon gátolva a kommunista hatalom számára vindikálja azt a szerepet, hogy a maga a demokratikus átmenet is az ő forgatókönyveik szerint mehessen végbe, illetve rejtve maradhasson mindaz, aminek rejtve kellett maradnia, valamint megfelelő zsarolási alapot is biztosítsanak a módszerrel a már demokratikus keretek között működő politikai erők, politikusok ellen.
 
Ennek a bomlasztó tevékenységnek egyik komoly következménye az lett, hogy mindenki összeveszett mindenkivel, a diktatúrával szemben állók közt csírájában már meglévő törésvonalak pedig elmélyültek, az árkok mélyre ásódtak, melyből tulajdonképpen a mai napig tartó csatározások, az oldalak kibékíthetetlen ellentéte is fakad.
 
Ezek a dokumentumok a mai napig fellelhetőek: a Hamvas Béla Kutatóintézet múltfeltáró köteteiben olvashatóak. A film alkatóiként ebben a múltfeltárásban nem kevesebbre vállalkoztunk, mint hogy a dokumentumok által elmesélt árokásás módszerét az egykori szereplők visszaemlékezései alapján rekonstruáljuk.

A filmben megszólalnak egykori - és még ma is aktív rendszerváltó politikusok az árok mindkét oldaláról, egykori titkos megbízott mesél magáról a módszerről, egykori kémelhárító tiszt tár fel a néző számára fontos összefüggéseket, szamizdatosok mesélik el, hogyan gátolták pártalapítási törekvéseiket, illetve az utca embere is megszólal: vajon mennyire volt érzékelhető az árok mélye, mélyítése, és vajon mennyire érezhető az a mai napig is.
 
Vajon van-e még esélye a mai magyar társadalomnak, hogy megpróbáljon leszámolni ezekkel a kibékíthetetlennek tűnő ellentétekkel? Ezt a fontos kérdést is nekünk szegezi a Lakitelki Népsőiskola filmszemléjén most különdíjjal jutalmazott dokumentumfilm.

A válasz és a megoldás talán mindannyiunkon múlik, ehhez azonban nem árthat tisztában lenni a történet kezdetével.